Лична година

Личната година, в която се намира човек е различна от календарната, текущата година. Личната година е една от значимите компоненти, освен девет годишният период, жизненият път, датата на раждане, личният месец и десет годишния период, чрез която извличаме информация за произтичащите събития, касаещи конкретната личност. Личната година започва от рождения ден на човека и продължава до следващият му рожден ден. Тя носи съответната своя вибрация, която е различна от вибрацията на календарната година, в която се намираме. Личната дава ясна и точна характеристика за конкретното състояние на човека в трите главни аспекта – професионален план, емоционален аспект и здравен.

Нумерологичен калкулатор

Ден:          
Нели Колева

Нумерологичните хороскопи в Rozali.com се разработват от Нели Колева. За контакти: 0888 74 21 78; 02/ 832 1289