Нели Колева: За връзката на личната година с числото жизнен път

1 коментар0/5

Какво представлява числото на личната година? Може ли то да ни предскаже бъдещето? Каква е връзката му с числото на жизнения път? Нели Колева за връзката на личната година с числото жизнен път.

Нели Колева: За връзката на личната година с числото жизнен път

Има ли връзка числото на жизнен път  с личната година и ако да, то каква е тя ?

Жизнен път (числото на живота) като вибрация си взаимодейства с редица други компоненти като лична година, личен месец, периоди в живота ни. Личната година и жизненият път имат постоянна връзка помежду си- от началото на нашия живот до неговия завършек Разликата е, че числото на нашата лична година се променя, докато числото на жизнения път остава константно до края на земния ни път.

Не бихме могли да правим нумерологичен анализ  на хороскоп свързан с конкретно събитие, ситуация, проблем, без да разчетем взаимовръзките, които са между личната година, в която се намираме, и нашия жизнен път. За по-обстоен анализ се разглежда и вибрацията на личен ден - при избор на дата за брак, закупуване на имот, учредяване на фирма.

Числото на личната година, в която се намираме към даден момент, и числото на жизнения път си взаимодействат, докато трае вибрацията на съответната лична година, в която сме. Този период от време е 12 месеца (колкото е продължителността на личната година).

В следващата лична година отново имаме взаимодействие с числото жизнен път, но вече имаме промяна на числото на нашата лична година, тъй като личните години се редуват от цифра 1 до 11, докато числото на нашия жизнен път си остава едно и също. 

Добави описание

Тези две вибрации могат да са в хармония, във взаимно противопоставяне, както и да са индиферентни една към друга. В зависимост от тази тяхна взаимовръзка, можем да очакваме позитивни или негативни съдбовни ситуации, които засягат и 3-те сфери на живота ни - професионален, личен и здравен.

Има характеристики за всеки жизнен път и за всяка лична година, но те дават една тенденция, която може да има различни проявления в зависимост от личния хороскоп на всеки човек. Когато трябва да анализираме дадено събитие, ситуация, развитието на професионалната ни кариера, партньорските взаимоотношения с любимия човек, отношенията в дома (родител-дете), всяка една от двете вибрации (на лична година  и жизнен път) оказват своето влияние във всички сфери на живота ни и не могат да се разглеждат като самостоятелни вибрации. 

Трябва да се отбележи следното - вибрацията на числото жизнен път сама за себе си не може да ни даде реална представа за конкретен житейски проблем. Аналогия можем да направим със зодиакалните знаци в астрологията.

Как влияе числото на жизнен път върху качествата на отделния човек?

Всеки един от компонентите жизнен път и лична година оказва своето влияние върху нас самите и се отразява в нашия нумерологичен хороскоп. Вибрацията на жизнен път влияе на всеки човек, в зависимост от нейната числова стойност. Това предопределя и съответни качества, които ние притежаваме. Не би могло да се каже, че някое число от 1 до 11 като жизнен път има приоритет пред друго.

 

Още от "Загадъчно"

Окото на Назар пази от уроки

Окото на Назар пази от уроки

Окото на Назар е един от най-популярните в света амулети за предпазване от уроки, лоши очи и негативна енергия. Научете повече за Окото на Назар.

Мандала - тайнственият символ

Мандала - тайнственият символ

Чували ли сте думата мандала? Научете какво се крие зад нея, какво символизира мандалата и как можем да я използваме, за да релаксираме. Мандала - що е то?

Лидерът в семейството според зодиака

Лидерът в семейството според зодиака

Ако се чудите защо с половинката си невинаги можете да стигнете до консенсус по глобални и най-дребни проблеми, вината си е само ваша: не сте знаели под кой звезден знак е роден(а).