Нели Колева: За връзката на личната година с числото жизнен път

1 коментар0/5

Какво представлява числото на личната година? Може ли то да ни предскаже бъдещето? Каква е връзката му с числото на жизнения път? Нели Колева за връзката на личната година с числото жизнен път.

Нели Колева: За връзката на личната година с числото жизнен път

Има ли връзка числото на жизнен път  с личната година и ако да, то каква е тя ?

Жизнен път (числото на живота) като вибрация си взаимодейства с редица други компоненти като лична година, личен месец, периоди в живота ни. Личната година и жизненият път имат постоянна връзка помежду си- от началото на нашия живот до неговия завършек Разликата е, че числото на нашата лична година се променя, докато числото на жизнения път остава константно до края на земния ни път.

Не бихме могли да правим нумерологичен анализ  на хороскоп свързан с конкретно събитие, ситуация, проблем, без да разчетем взаимовръзките, които са между личната година, в която се намираме, и нашия жизнен път. За по-обстоен анализ се разглежда и вибрацията на личен ден - при избор на дата за брак, закупуване на имот, учредяване на фирма.

Числото на личната година, в която се намираме към даден момент, и числото на жизнения път си взаимодействат, докато трае вибрацията на съответната лична година, в която сме. Този период от време е 12 месеца (колкото е продължителността на личната година).

В следващата лична година отново имаме взаимодействие с числото жизнен път, но вече имаме промяна на числото на нашата лична година, тъй като личните години се редуват от цифра 1 до 11, докато числото на нашия жизнен път си остава едно и също. 

Добави описание

Тези две вибрации могат да са в хармония, във взаимно противопоставяне, както и да са индиферентни една към друга. В зависимост от тази тяхна взаимовръзка, можем да очакваме позитивни или негативни съдбовни ситуации, които засягат и 3-те сфери на живота ни - професионален, личен и здравен.

Има характеристики за всеки жизнен път и за всяка лична година, но те дават една тенденция, която може да има различни проявления в зависимост от личния хороскоп на всеки човек. Когато трябва да анализираме дадено събитие, ситуация, развитието на професионалната ни кариера, партньорските взаимоотношения с любимия човек, отношенията в дома (родител-дете), всяка една от двете вибрации (на лична година  и жизнен път) оказват своето влияние във всички сфери на живота ни и не могат да се разглеждат като самостоятелни вибрации. 

Трябва да се отбележи следното - вибрацията на числото жизнен път сама за себе си не може да ни даде реална представа за конкретен житейски проблем. Аналогия можем да направим със зодиакалните знаци в астрологията.

Как влияе числото на жизнен път върху качествата на отделния човек?

Всеки един от компонентите жизнен път и лична година оказва своето влияние върху нас самите и се отразява в нашия нумерологичен хороскоп. Вибрацията на жизнен път влияе на всеки човек, в зависимост от нейната числова стойност. Това предопределя и съответни качества, които ние притежаваме. Не би могло да се каже, че някое число от 1 до 11 като жизнен път има приоритет пред друго.

 

Още от "Загадъчно"

„Всяко зло за добро“ Мислите ли?

„Всяко зло за добро“ Мислите ли?

Животът е изтъкан от хубави моменти и от неприятни премеждия. В битуването на средностатистическия българин, неприятните изненади определено като че ли преобладават над хубавите.

15 неизвестни факти за сънищата

15 неизвестни факти за сънищата

Сънувате ли? Всички сънуват, дори и да не искат. Сънищата са една мистериозна част от живота ви, която носи със себе си много въпроси без отговор. Ето едни от най-любопитни факти за сънищата, които може би не знаете.

Нели Колева: Нумерологичен Хороскоп по Лична година – II част

Нели Колева: Нумерологичен Хороскоп по Лична година – II част

Изчисляване на Лична година. Изчисляването и правилното тълкуване на вибрацията Лична година е от съществено значение за точността на Нумерологичната Прогноза.