Нели Колева: Тълкуване на Лична година 1 в нумерологията

1 коментар0/5

Личната година е значима вибрация в нашия индивидуален, личен нумерологичен хороскоп. Тя се характеризира със своите особености - може да има позитивни или негативни аспекти в нашия личен, персонален хороскоп.

Нели Колева: Тълкуване на Лична година 1 в нумерологията

Вибрацията Лична година дава ясна и точна характеристика към момента в трите аспекта на живота ни - професионален, личен и здравен. За правилното тълкуване на нумерологичния хороскоп на всеки човек е необходимо не само изчисляването на личната година, но и прецизността на нейното тълкуване.

От рожден ден до рожден ден - всеки един от нас се намира в конкретна лична година, която е различна от календарната, текущата година. Вибрацията, Числото Лична година, редом с други вибрации като жизнен път, периодите през които минаваме, личен месец, кармата с която идваме - предопределят нашето минало, настоящи и бъдеще.  От  тези важни вибрации се извлича информация за произтичащите събития, касаещи конкретната личност.

Всеки човек на рождения си ден сменя своята лична година. Личната година в нашия персонален хороскоп променя своето числово изражение всяка година /от рожден ден до рожден ден/. Вибрацията на личната година, в която се намираме може да е различна от вибрацията на календарната година.

Добави описание

Всяка лична година от цифра 1 - 11 има своя конкретна специфика на действие, изразяваща се чрез настъпващите промени и трансформации съпътстващи нашия професионален, личен и здравен  аспект от живота ни в рамките на 1 година. Това е отчетливо изразено чрез вибрациите на числата в рождената ни дата в индивидуалния, личен хороскоп на всеки от нас.

Всяка лична година има своя негативен и позитивен аспект на действие и проявление. Как ще ни въздейства личната година върху нашия живот в 3-те сфери зависи от индивидуалния, персонален хороскоп на човека.
Но в същото време всички лични години от 1 до 11- имат и общи характеристики, подобно на вибрацията жизнен път. Ето и някои от тях:

Лична година 1
Всеки един от нас-  в зависимост от продължителността на земния си път преминава няколко пъти през лична година 1.
Професионален план:
Лична година 1 е свързана с голяма активност, реализация и просперитет. Човек е устремен, енергичен, има много планове, идеи, мечти към които се стреми. Лична година 1 дава големи шансове в професионален аспект. Личността има както професионално удовлетворение, така също и финансова стабилизация. През тази лична година хората са инициативни, дейни, градивни. Мотивирани и изпълнени с енергия. Трудно изпадат в меланхолия или депресия. Лична година 1 е подходяща за изява, напредък и реализация.
Ако по стечения на обстоятелствата човек е лишен от работа от предишна лична година, то навлизайки в лична година 1, шанса да попадне на точното място и да намери подходяща работа е завишен. Лична година 1 дава пълно удовлетворение от естеството на извършваната работа. Година 1 като цялостен период от време няма финансови загуби.

Емоции:
Емоционалният аспект на Лична година 1 в голям процент от случаите не лишава своя притежател от преживявания. Човек изпитва вътрешна потребност, желание, стреми се да намери подходящ партньор - ако не е имал до сега такъв.

Добави описание

Интересно за  Лична година 1 е:
Много често, независимо от емоционалното ни обвързване в брак, съвместно живеене с любим човек. Годината би могла да ни даде наличие на нова връзка, дори сериозно влюбване - при наличие на определени показатели в нашия личен, персонален хороскоп.

Какво трябва да знаем за Лична година 1?
Тя не винаги е  свързана с поява на любим човек, и не винаги това е точният партньор, с който бихме могли да продължим да живеем. Голям процент от влюбванията се реализират в тази лична година, но дали това е брака, сериозната и продължителна връзка-  зависи както от нашите съдбовни дадености, така също и от тези на партньора до нас.

Преместване в друго населено място, имотни придобивки
Лична година 1 се свързва и с преместване в друго населено място, смяна на местоживеенето- разбира се при наличие на предпоставки в хороскопа ни, но има други лични години, при които процента е завишен.
В лична година 1 не е желателно да пристъпваме към имотни придобивки или да инвестираме.

Водене на съдебни дела, процедури
В Лична година 1 шанса, късмета върви с нас, относно водене и печелене на съдебни дела и принципно всичко свързано с институции, така че да има позитивен завършек.


Като цялостна характеристика Лична година 1 е година на морално и материално удовлетворение - в професионален и личен план. Тя засяга живота ни изцяло и всеобхватно.

Телефони за контакти с Нели Колева:

0888 74 21 78; 02/ 832 1289

www.horoscopedia.net 
www.nelly-koleva.com

21.06.2013/ Нели Колева

Още от "Загадъчно"

Дяволският триъгълник – жертвите през XIX век

Дяволският триъгълник – жертвите през XIX век

Това е онова място с изчезнали кораби и самолети. Това е Бермудския триъгълник. Дори и най-смелите не се завръщат...

Меркурий става директен - седмичен хороскоп (25-31 януари)

Меркурий става директен - седмичен хороскоп (25-31 януари)

Благополучието тази седмица се изразява чрез мистични съвпадения и внезапни интуитивни вдъхновения, вливащи в живота по-голяма яснота и проникновение.

Розата

Розата

Кралицата на цветята също има история за своя тежък път на славата.