Нели Колева: Датата на раждане – вибрация, карма, матрица, акаша – II част

0 коментара0/5

Какво са Акашовите записи? "Акаша" или "Книгата на живота"- там където всичко е написано /минало, настояще, бъдеще в едно цяло/, съществува вечно.

Нели Колева: Датата на раждане – вибрация, карма, матрица, акаша – II част

Енергията на Акаша е пластична и същевременно непроменяща се субстанция /материя/ от "невидимият /необозрим/ свят".

Акашовата летопис е "Космична /Вселенска/ информационна база данни", която съдържа информация и записи за всичко случило се в битието, записана е човешката история на всеки човек.

Всемирната библиотека - не всеки човек когато пожелае може да "отвори", да има достъп до нея, да "прочете" каквото му е необходимо, с цел задоволяване на любопитството, материални /финансови изгоди/, получаване на придобивки, други "низки" цели.

Енерго-информационното поле на Акаша /Акашовите записи/ способстват както за развитието, усъвършенстването, напредъка на обществото, цивилизацията, така също за непрестанната трансформация на човека, трупайки знания, мъдрост, житейски опитности, погледнати /видени/ през призмата на времето.

Учени, философи, мъдреци от древността, сред които са: Исак Нютон, Никола Тесла, Алберт Айнщайн, Менделеев, Елена Блаватска, Николай Рьорих- имат духовна връзка с Вселенската информационна банка, черпят познанието, получават информацията от космичната полева структура /Хрониката Акаша/. На малцина посветени се "дават" познания от Вселенската памет /Космичната информационна банка/.

Според основните вселенски закони - Акашовата летопис "разлиства" страницата на живота, когато: човека /ученик/ е "готов да чуе отговора на въпроса"- това, за което пита.

За Хрониките на Акаша, друг- основен Космичен закон сочи: "човек получава толкова информация, колкото може да понесе"- т.е. преценката е с висше, независимо колко ключов и значим е проблема, който ни вълнува. 

Числото 8- изгражда "матрицата" на нашата съдба! 8 числа /цифри/ структурират датата на раждане. Тези 8 числа са "кодове" на съдбата. Нумерологията ползва числата, за изчисляване на редица звездни кодове.

Матрицата на кармата и датата на раждане. Каква е кармата според датата на раждане /рождената дата/? Кармата и кармичните връзки /взаимоотношения/, според нумерологията, астро- нумерологичните принципи на древните- се определя /изчислява/ от редица нумерологични характеристики, чрез анализ и тълкуване на числата- всички цифри /числа/ от рождената дата /датата на раждане/ + имената. Числата от деня, месеца и годината на раждане, съдържат "генетичния код" /ключ/ към матрицата на кармата /загадката на човешката съдба/. Числата изграждащи матрицата са резултат от математически, нумерологични изчисления /алгоритъм за смятане/, в който влизат компоненти като: "деня на раждане", "месеца", "годината", "нумерологични цикли", "периоди", други нумерологични параметри.

Езотерика и мистика. Нумерологията е езотерична /окултна/ наука, която базирайки се на: числата от датата на раждане /рождената дата на човека/, може да определи /показва/: Кармата и "кармичните уроци", взаимоотношенията и връзките между хората, определя характера на човека /същността/, съвместимостта между хората- по различни показатели, на всички нива.

Нели Колева: Датата на раждане – вибрация, карма, матрица, акаша – II частДатата на раждане показва характера на човека. Рождената дата определя съдбата. Нашата дата на раждане е ключът към загадката "съдба". За пълен психопортрет, психоанализ, определяне характера на човека, потенциал, заложби, таланти, способности, умения, избор на професия, бизнес /професионална/ реализация, лидерски качества - ключова роля имат също така параметрите: "Число на живота" /жизнен път/, циклите, името, "лична година", "личен месец", други важни нумерологични характеристики.

следва продължение…

Телефони за контакти с Нели Колева:
0888 74 21 78; 02/ 832 1289

www.horoscopedia.net
www.nelly-koleva.com

30.04.2015/ Нели Колева

Още от "Загадъчно"

Цвят и настроение

Цвят и настроение

Цветовете не са само свойства на светлината, които оптиката изучава. В цветовете психологията е открила редица асоциации, които продиктуват определени тенденции в настроението ни.

Кристалните деца – как да ги познаем?

Кристалните деца – как да ги познаем?

Кои са кристалните деца, какво е характерно за тях и как да ги познаем. Научете повече за кристалните деца.

Индиански хороскоп

Индиански хороскоп

Индиански хороскоп или какви са били астрологичните знаци на изконното американско население?